کمبو

N E W

کمبو 1: کلدبرو با کاستر شکلاتی

۲۵۰ سی سی کلد برو گواتمالا + یک عدد دسر کاستر شکلاتی

زمان آماده سازی : 1 دقیقه

100 t

N E W

کمبو 2: کلدبرو با تیرامیسو

۲۵۰ سی سی کلد برو گواتمالا + یک عدد دسر تیرامیسو

زمان آماده سازی : 1 دقیقه

100 t

اسپرسو بار

قهوه تخصصی اسپرسو (ال سالوادور)

۲۰ گرم قهوه تخصصی ال سالوادور

85 t

قهوه کامرشیال

40 میل قهوه ۷۵ ربوستا - 25 عربیکا + شات آب + هوبی

زمان آماده سازی : 5 دقیقه

55 t

قهوه پریمیوم

40 میل قهوه ۱۰۰٪ عربیکا + شات آب + هوبی

زمان آماده سازی : 5 دقیقه

65 t

قهوه کامرشیال (سینگل)

20میل قهوه 75 ربوستا - 25 عربیکا + شات آب + هوبی

زمان آماده سازی : 5 دقیقه

50 t

قهوه پریمیوم (سینگل)

20 میل قهوه 100% عربیکا + شات آب + هوبی

زمان آماده سازی : 5 دقیقه

60 t

آمریکانو کامرشیال

40 میل قهوه کامرشیال+ 140 میل آب 90 درجه + هوبی

زمان آماده سازی : 5 دقیقه

58 t

آمریکانو پریمیوم

40 میل قهوه 100 عربیکا + 140 میل آب 90 درجه + هوبی

زمان آماده سازی : 5 دقیقه

68 t

آمریکانو کامرشیال (سینگل)

20 میل قهوه 75 ربوستا - 25 عربیکا + 80 میل آب 90 درجه + هوبی

زمان آماده سازی : 5 دقیقه

53 t

آمریکانو پریمیوم (سینگل)

20 میل قهوه 100 عربیکا + 80 میل آب 90 درجه + هوبی

زمان آماده سازی : 5 دقیقه

63 t

N E W

قهوه دمی تخصصی (وی شصت) تولیما ال ورگل

350 میل قهوه اسپشیالیتی (تولیما ال ورگل) + هوبی

زمان آماده سازی : 10 دقیقه

170 t

N E W

قهوه تخصصی (وی شصت) گوجی رگیچا

350 میل قهوه اسپشیالیتی (گوجی رگیچا) + هوبی

زمان آماده سازی : 10 دقیقه

165 t

N E W

قهوه تخصصی (وی شصت) اتیوپی لیمو

350 میل قهوه اسپشیالیتی (اتیوپی لیمو) + هوبی

زمان آماده سازی : 10 دقیقه

95 t

قهوه ترک

100 میل قهوه ترک + شات آب +هوبی

زمان آماده سازی : 5 دقیقه

52 t

قهوه ترک (شیر زعفران)

10 گرم قهوه ترک + 80 میل شیر + 25 میل زعفران + هوبی

زمان آماده سازی : 7 دقیقه

65 t

اسپرسو بار سرد

کافی اورنج

40 میل قهوه ۱۰۰٪ عربیکا + آب پرتقال + کارامل + لیمو

زمان آماده سازی : 10 دقیقه

80 t

کافی انرژی

40 میل قهوه کامرشیال + انرژی زا لایف

زمان آماده سازی : 7 دقیقه

90 t

کافی کولا

40 میل قهوه کامرشیال + نوشابه کوکاکولا

زمان آماده سازی : 7 دقیقه

80 t

آیس آمریکانو پریمیوم

40 میل قهوه ۱۰۰٪ عربیکا + 140 میل آب سرد + یخ

زمان آماده سازی : 7 دقیقه

70 t

آیس آمریکانو کامرشیال

40 میل قهوه کامرشیال + 140 میل آب سرد + یخ

زمان آماده سازی : 7 دقیقه

60 t

آیس لاته

40 میل قهوه کامرشیال + ۲۰۰ میل شیر + یخ

زمان آماده سازی : 8 دقیقه

72 t

N E W

کلد برو

قهوه اسپیشیالیتی سرد دم 120 میل

زمان آماده سازی : 1 دقیقه

55 t

اسپرسو با شیر

لاته

40 میل قهوه کامرشیال + ۱۸۰ میل شیر فوم داده شده + هوبی

زمان آماده سازی : 7 دقیقه

70 t

کاپوچینو

40 میل قهوه کامرشیال + 120 میل شیر فوم داده شده + کوکی

زمان آماده سازی : 7 دقیقه

65 t

کورتادو

۴۰ میل قهوه کامرشیال + ۴۰ میل شیر فوم داده شده + کوکی

زمان آماده سازی : 7 دقیقه

65 t

آفوگاتو وانیلی

۴۰ میل قهوه کامرشیال + ۱ اسکوپ بستنی وانیل + کوکی

زمان آماده سازی : 7 دقیقه

80 t

N E W

آفوگاتو مگنوم

۴۰ میل قهوه کامرشیال + ۱ اسکوپ بستنی شکلاتی + کوکی

زمان آماده سازی : 7 دقیقه

90 t

ماکیاتو ها

شکلات فندق

30 سس دست ساز نوتلا + 10 میل سیروپ فندق + 40 میل قهوه کامرشیال + 180 میل شیر فوم داده شده

زمان آماده سازی : 8 دقیقه

90 t

لوتوس کارامل

30 گرم سس بیسکوییت + 10 میل سیروپ کارامل + 40 میل قهوه کامرشیال + 180 میل شیر فوم داده شده

زمان آماده سازی : 8 دقیقه

90 t

N E W

بیسکوییت نوتلا

30 میل سس نوتلا + پودر بیسکوییت مادر + 40 میل قهوه کامرشیال + 180 میل شیر فوم داده شده

زمان آماده سازی : 8 دقیقه

90 t

شیر شکلاتی و آجیلی

هات چاکلت فندقی

30 گرم پودر هات چاکلت + 10 گرم سیروپ فندق + 200 میل شیر گرم

زمان آماده سازی : 8 دقیقه

65 t

N E W

هات چاکلت آجیلی

30 گرم پودر هات نات + 200 میل شیر گرم

72 t

دبل چاکلت

30 میل سس دست ساز نوتلا + 30 گرم پودر هات چاکلت + 200 میل شیر گرم

زمان آماده سازی : 8 دقیقه

70 t

نوتلا لوتوس

30 گرم سس لوتوس + 30 گرم سس نوتلا + 30 گرم پودر هات چاکلت + 200 میل شیر گرم

زمان آماده سازی : 8 دقیقه

75 t

ماسالا

30 گرم پودر ماسالا + 200 میل شیر گرم + عسل تک نفره

زمان آماده سازی : 8 دقیقه

75 t

ثعلب دارچینی

30 گرم پودر ثعلب دارچینی + 200 میل شیر گرم + عسل تکی

زمان آماده سازی : 8 دقیقه

65 t

پسته زعفرانی

30 گرم پودر پسته زعفرانی + 200 میل شیر گرم

زمان آماده سازی : 8 دقیقه

93 t

وایت چاکلت

30 گرم پودر وایت چاکلت + شیر 200 گرم

65 t

میلک شیک ها

N E W

سوهان زعفران

50 گرم سوهان + 25 میل زعفران سرد دم + 80 میل شیر + 200 گرم بستنی وانیلی

زمان آماده سازی : 10 دقیقه

100 t

N E W

آبنبات بلوبری

پاستیل رنگی نمکی + سیروپ بلوبری 30 میل + سیروپ پشن فروت 10 میل + 80 میل شیر + 200 گرم بستنی وانیلی

زمان آماده سازی : 8 دقیقه

100 t

N E W

کره بادام زمینی موز

50 گرم کره بادام زمینی + یک عدد موز + 80 میل شیر + 200 گرم بستنی وانیلی

زمان آماده سازی : 10 دقیقه

95 t

N E W

شکلات و نوتلا

50 گرم سس نوتلا + 80 میل شیر + 200 گرم بستنی تریپل چاکلت

زمان آماده سازی : 8 دقیقه

100 t

شیک اسپرسو

200 گرم بستنی وانیلی + 40 میل اسپرسو کامرشیال

زمان آماده سازی : 10 دقیقه

95 t

چای و دمنوش

N E W

چای سیاه ایرانی

چای سیاه ایرانی + نبات + کوکی

35 t

N E W

چای زعفران

چای سیاه ایرانی + 25 میل زعفران سرد دم + نبات + کوکی

زمان آماده سازی : 5 دقیقه

60 t

N E W

دمنوش قرمز

چای ترش + لیمو خشک + نبات + کوکی

زمان آماده سازی : 8 دقیقه

60 t

N E W

دمنوش بنفش

گل گاو زبان + لیمو خشک + نبات + کوکی

زمان آماده سازی : 8 دقیقه

65 t

N E W

دمنوش ۵ گیاه

بهار نارنج + گل گاو زبان + چای ترش + کاکوتی + پونه + نبات + کوکی

زمان آماده سازی : 8 دقیقه

70 t

کیک ها و دسر ها

موز نوتلا

نان وافل + 100 گرم سس نوتلا + موز

زمان آماده سازی : 15 دقیقه

ناموجود

چیزکیک شکلاتی

ناموجود

N E W

ترامیسو

65 t

N E W

کاستر شکلاتی

65 t

براونی

بیسکویت کرمی + کاستر شکلاتی + چیپس شکلاتی

ناموجود

N E W

سن سباستین

75 t

کوکی شکلات نوتلا

40 t

N E W

کیک دبل چاکلت

65 t

اسموتی ها

N E W

توت و آلو

آلو + توت فرنگی + لیمو + هلو

زمان آماده سازی : 10 دقیقه

100 t

N E W

توت و انبه

انبه + موز + لیمو + توت فرنگی

زمان آماده سازی : 10 دقیقه

100 t

ماکتیل ها

N E W

هاوانا

آلوورا + پرتقال خونی + پشن فروت + مولتی فروت

زمان آماده سازی : 10 دقیقه

85 t

N E W

گوبلین

سیب سبز + پشن فروت + آلوورا

زمان آماده سازی : 10 دقیقه

80 t

N E W

بلک جویس

گرانادین + توت فرنگی + زردآلو + کربن

زمان آماده سازی : 10 دقیقه

90 t

اورنج کرفت

پرتقال + لواشک + توت فرنگی + رب انار

100 t

لطفا برای ارسال دیدگاه وارد حساب خود شوید

دیدگاه های مشتریان

صبافایطونچی
1403/01/10

کافه مورد علاقم شد.

ورود کاربر

پیغام صوتی شما با موفقیت ضبط شد ، آیا ارسال شود؟

ارسال پیغام یا متن صوتی به پیشخوان

برای ارسال صدا دکمه را نگه دارید
دانلود اپلیکیشن